ข้อกำหนดและเงื่อนไข

/ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข 2019-03-14T02:53:04+00:00

This post is also available in: English (อังกฤษ) Chinese (Chinese)

 • คำปฏิเสธ
 • คำนำ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • การฝาก
 • การถอน
 • กองทุนที่ไม่มีธุรกรรมการฝาก
 • ส่งคำขอถอนเงิน
 • บัตรเครดิต บัตรเดบิต Credit/Debit Cards
 • เงิน Currency
 • นโยบายการปฏิเสธความเสี่ยง
 • นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ [AUP]
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้ดำเนินการโดยและระหว่าง Quantative Asset Management HK Ltd. , (“บริษัท “) ที่อยู่: ระดับ 14 24-30 Ice House St, Central, ฮ่องกงและลูกค้าบุคคลทางกายภาพหรือทางกฎหมาย (“ลูกค้า” “) เว็บไซต์ www.fxstockbroker.com เป็นเจ้าของและบริหารโดย FX Stock Broker Ltd

ด้วยการเปิดบัญชีกับ FXStockbroker“ ฉันเห็นด้วย” ฉันยืนยันว่า:

 • ฉันได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้รวมถึงนโยบายของ FXStockBroker (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะนโยบายการฝากและถอนเงินการปฏิเสธความเสี่ยงและนโยบายการเปิดเผยความเสี่ยงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นโยบายความเป็นส่วนตัวและความไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ฉันเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับนโยบายทั้งหมดเป็นส่วนที่แยกกันไม่ออกของข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างฉันกับ FXStockbroker (“ ข้อตกลง”)
 • ฉันอายุมากกว่า 18 ปีและข้อมูลที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชันนี้เป็นความจริงและถูกต้องและฉันจะแจ้ง FXStockBroker ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวัสดุใด ๆ
 • FXStockBroker อาจไม่สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้ฉันรวมถึงเนื่องจากขาดประสบการณ์หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
 • ฉันป้อนรายละเอียดที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงรวมถึงที่อยู่และรหัสประจำตัวของฉัน
  FXStockBroker อาจแก้ไขข้อตกลงใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา
ฉันยืนยันว่าฉันมีโอกาสซื้อขายบนระบบทดลอง และอ่านข้อแนะนำและเข้าใจถึงผลของ
การแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจกับความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Binary Options, Forex & CFD's ("การซื้อขาย")

โดยการกรอกแบบฟอร์มการสมัครฉันขอและตกลงที่จะเปิดบัญชีด้วยตัวเองและยืนยันว่าฉันได้อ่าน
และทำความเข้าใจนโยบายและข้อกำหนดทั้งหมดรวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงและข้อกำหนดและ
เงื่อนไข

คำนำ

FXStockBroker เสนอการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการแก่ลูกค้าที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 
โดยการใช้เว็บไซต์คุณยืนยันอย่างชัดเจนว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการและยอมรับ

ภาระผูกพันของเราอยู่ภายใต้ข้อจำกัด หรือข้อจำกัดใดๆ ที่เราอาจตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
และข้อกำหนดทางกฎหมายกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อกำหนดทางการตลาดใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนและในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ ที่แสดงด้านล่างอย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราได้ตลอดเวลา 
คุณต้องอ่านก่อนแล้วจึงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากบริการที่ดี
ที่สุดที่มีให้และข้อตกลงจะมีผลเมื่อได้รับการยอมรับ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบันโปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
หาก [brand_name] ตัดสินใจที่จะทำการแก้ไขใด ๆ พวกเขาจะโพสต์ออนไลน์และเพื่อทำการ
ซื้อขายบนเว็บไซต์ต่อไปคุณอาจถูกขอให้ยอมรับข้อกำหนดใหม่

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการใช้งานการซื้อขายของคุณกับ FXStockBroker คุณจะต้องมีอายุมากกว่า 
18 ปีและเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ คุณรับทราบว่าคุณมีความรู้และประสบการณ์
ในการแลกเปลี่ยนและเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือการสูญเสียใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณมีความรู้มากเพียงพอสำหรับ
การซื้อของบนระบบหรือไม่ว่า

มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับข้อจำกัดทางกฎหมาย คุณควรเข้าใจอย่างเต็มที่ว่าการค้าการลงทุน
และการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกันนั้นได้รับการควบคุมในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั่วโลก 
และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและใช้เครื่องมือข้อเสนอของ FXStockBroker ไม่ได้หมาย
ความว่าเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศของคุณ
ผู้ใช้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องแจ้งให้ตนเองทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดของเขตอำนาจศาล
และคุณขอประกาศว่าเงินที่คุณใช้เพื่อการค้าไม่ได้เกิดจากกิจกรรมทางอาญาใด ๆ หรือฝ่าฝืน
กฎหมายใด ๆ

อย่าละเมิดใบอนุญาตหรือบริการที่ให้ไว้กับคุณ โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขคุณจะได้รับ
ใบอนุญาต จำกัด แต่คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือคัดลอกและขายวัสดุที่ปรากฏใน
 FXStockBroker ข้อมูลที่เราให้ไว้ควรถูกนำไปใช้เพื่อการทำธุรกรรมภายในหรือภายใน
 FXStockBroker
โปรดทราบว่าการปิดหรือระงับบัญชีของคุณเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและ
นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้อย่างชัดเจนอาจนำไปสู่การสูญเสียเนื่องจากการปิดสถานะ

อย่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ใบอนุญาตที่ได้รับจะถูกยกเลิกหากเราสังเกตเห็นว่าข้อมูล
ที่คุณให้ไม่ถูกต้องและคุณจะหยุดการเข้าถึงบริการ คุณยอมรับว่า FXStockBroker สามารถ
ยุติการเข้าถึงบริการใด ๆ ที่มีให้สำหรับการซื้อขายออนไลน์ตามดุลยพินิจของตนโดยมีหรือ
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและปิดการทำธุรกรรมของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันระบุว่า FXStockBroker หรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ต่อผลกำไรที่สูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายเนื่องจากการเชื่อมต่อ
กับเว็บไซต์ของเรารวมถึงความประมาทเลินเล่อ ในกรณีใด ๆ ที่พิสูจน์แล้วความรับผิดของ 
FXStockBroker จำกัด เพียงค่าคอมมิชชั่นรายเดือนล่าสุดที่ได้รับจากเงินที่คุณโอนหรือฝาก
เข้าบัญชีการซื้อขายของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำของข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นส่วนที่แยกออกไม่ได้และพร้อมกับนโยบายของ บริษัท ทั้งหมดถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างผู้ใช้กับ FXStockBroker

คุณและบุคคลใดก็ตามที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้” ในที่นี้

2. สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้บุคคลใด ๆ ที่ทำเช่นนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า:“ ผู้ใช้”) จะแสดงความตกลงอย่างชัดเจนและไม่ผูกมัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมดนี้ของพวกเขา และ FXStockBroker และรับรองว่าจะปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ กิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่มีการกระทำผ่านเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ในทุก ๆ ทางคุณจะต้องยอมรับการยอมรับที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้หรือนโยบายใด ๆ – คุณไม่สามารถใช้บริการของ FXSTOCKBROKER และโปรดหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที

 1. การใช้งานที่ได้รับอนุญาต: ผู้ใช้จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้มีส่วนร่วมในการใช้งานเว็บไซต์นี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับเขา / เธอ ผู้ใช้แสดงให้เห็นว่าเขาหรือเธอมีความสามารถทางกฎหมายเต็มรูปแบบในการทำสัญญาผูกพันทางกฎหมาย ผู้ใช้ต้องไม่ทำการค้าและ / หรือต่อเนื่องและ / หรือการใช้เว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ ไซต์นี้ห้ามมิให้มีการใช้งานการขุดรวบรวมข้อมูลการขโมยแบนด์วิดธ์ปลั๊กอินการเรียกดูออฟไลน์และซอฟต์แวร์และ / หรือดาวน์โหลดและ / หรือการดาวน์โหลดหรือการเข้าถึงแบบกลุ่มและการเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ใด ๆ ยกเว้นเว็บเบราว์เซอร์หลักทั่วไป
 2. บัญชีของคุณและบัญชีธนาคาร: เมื่อได้รับใบสมัครของคุณเราอาจดำเนินการเครดิตหรือเช็คอื่น ๆ ตามที่เราเห็นสมควรเป็นครั้งคราวรวมถึงโดยไม่ จำกัด การขอรับการอ้างอิงจาก
  ธนาคารนายจ้างหรือหน่วยงานเครดิตของคุณ (ถ้ามี) หน่วยงานอ้างอิงเครดิตจะบันทึก
  รายละเอียดของการค้นหาโดยไม่คำนึงว่าใบสมัครของคุณจะดำเนินการหรือไม่
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเครดิตเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับ
  ใช้
 3. คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจใช้วิธีการให้คะแนนเครดิตเพื่อประเมินใบสมัครของคุณ สิ่งนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของเราว่าจะยอมรับแอปพลิเคชันหรือเปลี่ยนวิธีการที่บัญชีของคุณจะดำเนินการ
 4. คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ กับข้อมูลใด ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ
 5. ในกรณีที่ใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับเราจะเปิดบัญชีให้คุณและให้คุณ ID ผู้ใช้และหมายเลขบัญชี คุณต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้ต่อบุคคลอื่น ในกรณีที่คุณเชื่อว่า
  รายละเอียดเหล่านี้เป็นที่รู้จักของบุคคลที่สามคุณจะแจ้งให้เราทราบทันที คุณจะช่วยเรา
  ในการตรวจสอบบัญชีของคุณในทางที่ผิด
 6. คุณยืนยันว่าเราไม่จำเป็นต้องยืนยันหรือตรวจสอบตัวตนของใครก็ตามที่ใช้หรืออ้างถึงบัญชีของคุณ
 7. คุณยืนยันว่าเรามีสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็น) ในการชำระเงินใด ๆ ที่ค้างชำระให้คุณในบัญชีเดียวสำหรับจำนวนเงินทั้งหมด เราอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตกลงที่จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น แม้จะมีความจริงที่ว่าเราตกลงที่จะทำเช่นนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราในจำนวนเงินที่โอนหากว่ายอดรวมรวมที่โอนตามข้อตกลงนี้ถูกต้อง
 8. ลูกค้าเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบและเป็นประโยชน์สูงสุดของเงินที่ฝากในบัญชีและไม่มีบุคคล
  อื่นที่มีหรือจะมีส่วนได้เสียในบัญชี ลูกค้าไม่สามารถและจะไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ ในบัญชีแก่
  ผู้อื่นหรือผู้อื่น
 9. ลงทะเบียนโบนัสการซื้อขาย FXStockBroker FXStation & 
  ระบบ AlphaPro
  1. โบนัสการสมัคร $ 30
  โบนัสการลงทะเบียน $ 30.00 จะออกให้กับลูกค้าใหม่เป็นเครดิตเมื่อเปิดบัญชีและจะมี
  ผลบังคับใช้เมื่อลูกค้าฝากเงินขั้นต่ำ UD $ 1,000.00 ไปยังบัญชีของพวกเขา
  
  
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข“ โบนัสการซื้อขายลงทะเบียน $ 30 USD - ข้อเสนอ”
  
  โบนัสนี้เปิดให้กับลูกค้าใหม่ที่ฝากขั้นต่ำ $ 1,000 เข้าสู่บัญชีซื้อขายสดกับ 
  Quantative Asset Management HK LTD ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ FXStockbroker
  (ต่อไปนี้คือ 'FX Stockbroker') โบนัส USD 30.00 จะถูกฝากเข้าบัญชีการซื้อขาย
  ของลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง 
  
  ข้อเสนอนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 และใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018
  1. FXStockbroker ส่งเสริมโบนัส $ 30.00 (ต่อไปนี้คือ 'ข้อเสนอ') สำหรับเงิน
  ฝากขั้นต่ำใหม่ทั้งหมด $ 1,000 ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น
  
  ข้อเสนอขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารปัจจุบันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด
  และเงื่อนไขที่มีอยู่ทั้งหมด
  
  2.โดยการเปิดบัญชีจริงและหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในหน้า Landing 
  Page ที่บังคับและ / หรือพื้นที่ของสมาชิกลูกค้าผู้ค้ายอมรับว่าพวกเขาได้อ่านทำความ
  เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้
  
  3.โบนัสจะถูกนำไปใช้กับบัญชีการซื้อขายเฉพาะหลังจากที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
   พวกเขาจะเข้าบัญชีการซื้อขายภายในหนึ่งวันทำการ
  
  4.ข้อเสนอนี้มีสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ของ FXStockbroker ที่ฝากเงินขั้นต่ำ $ 1,000 
  เข้าสู่บัญชีซื้อขาย
  
  5. ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขาย 20 ล็อตมาตรฐานเพื่อให้สามารถถอนได้ $ 30
    5.1 การซื้อขาย 100,000 ดอลลาร์ถือเป็นมาตราฐาน
  
  6.หากบัญชีของลูกค้าได้รับการจัดการภายใน Multi-Account-Manager (MAM) 
  เพื่อที่จะเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีการซื้อขายใหม่
  แยกต่างหาก
  
  7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าจากประเทศที่ถูกจำกัด
  
  8. ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับบัญชีสกุลเงินฐานทั้งหมด
  
  9. การฝากขั้นต่ำสำหรับการสมัครคือ 1,000 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น เงินฝาก
  เพิ่มเติมในจำนวนใด ๆ จะไม่เพิ่มจำนวนโบนัสตามจำนวนเงินที่ฝาก เครดิตสูงสุดที่สามารถ
  รับได้ผ่านข้อเสนอคือ 1,000 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน
  
  10. เลเวอเรจสูงสุดที่มีให้กับข้อเสนอนี้คือ 400: 1
  
  11. ข้อเสนอนี้ จำกัด เพียงหนึ่งบัญชี (1) ต่อลูกค้าและต่อที่อยู่ IP เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัญชีที่ลูกค้าถืออยู่
  
  12. จำนวนเงินที่เสนออาจสูญหายได้
  
  13. เอกสารฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือสิ่งอื่นใดในเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เมื่อแปลเป็น
  ภาษาอื่น
  
  14. ไม่ว่าในกรณีใด FXStockbroker หรือ ACM Group Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อผล
  ที่ตามมาจากการยกเลิกหรือปฏิเสธข้อเสนอใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสั่งปิด
  โดย Stop Out 
  
  15. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสหรือเงินคืนอื่น ๆ ตามปริมาณการซื้อขายที่ตัวแทน
  โบรกเกอร์ FX สามารถเสนอได้ 
  
  16. หาก FXStockbroker สงสัยหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าลูกค้าได้ละเมิดหรือพยายามที่
  จะละเมิดข้อกำหนดของข้อเสนอนี้หรือกระทำการโดยไม่สุจริต FXStockbroker 
  ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธระงับถอนหรือยุติ จากข้อเสนอของ
  ลูกค้ารายนั้นและหากจำเป็น:
  
  (i) ระงับหักล้างและลบออกจากบัญชีของลูกค้า
  (ii) เพื่อยุติการเข้าถึงบริการของลูกค้าโดย FXStockbroker และ / หรือยกเลิกสัญญา
  ระหว่าง FX Stockbroker และลูกค้าสำหรับการให้บริการ
  (iii) เพื่อบล็อกบัญชีของลูกค้า (แต่ให้บันทึกเมื่อจำเป็นต้องใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
   และจัดให้มีการโอนยอดคงเหลือที่ไม่ได้ใช้ใดๆ หักยอดเสนอรวมถึงผลกำไรใดๆ ที่บริษัท
  เห็นว่ามี ได้รับจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปยังลูกค้า
  
  ในกรณีที่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม: 
  1. ในกรณีที่ลูกค้าด้วยตนเองหรือกระทำการกับผู้อื่น (รวมถึง Introducing Broker 
  / Affiliate / ผู้จัดการเงิน) จัดตั้งตำแหน่งการค้าหรือตำแหน่งที่มีวัตถุประสงค์หรือ
  ผลกระทบของการแยกเครดิตที่ให้และ / หรือผลกำไรที่สร้างขึ้นโดยไม่มี ความเสี่ยงทาง
  เศรษฐกิจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียข้อเสนอหรือเงินทุนของลูกค้า (หรือเงินทุน
  ของผู้อื่น) 
  2. ในกรณีที่ลูกค้าด้วยตนเองหรือดำเนินการกับผู้อื่น (รวมถึง Introducing Broker 
  / Affiliate / Money Manager) จะป้องกันความเสี่ยงของตำแหน่งของเขา
  
  17.ในกรณีที่บัญชีเปิดสถานะหรือกำไร / ขาดทุนลอยตัวและจำนวนเงินที่เสนอจะถูกลบ
  ออกด้วยเหตุผลใด ๆ FXStockbroker จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ
  
  18.สิ่งสำคัญคือลูกค้าที่มีสิทธิ์รับทราบความเสี่ยงของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงินฝากของ
  พวกเขาและการทำการค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นเป็นไปได้ที่จะสูญเสียมากกว่าเงินฝาก
  ของพวกเขา ในบางสถานการณ์การสูญเสียอาจมากกว่าการฝากครั้งแรกหรือการฝากขั้นต่ำ
   FXStockbroker ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยน
  แปลงหรือยกเลิกข้อเสนอหรือมุมมองใด ๆ ของมันได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้
  ทราบล่วงหน้า
  
  18. Scalping เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของเรา ผู้ผลิตแผ่นเสียงและตลาด
  ของเราจะไม่ยอมให้ตลาดถูกละเมิดและจะปฏิเสธการค้าเหล่านี้ 
  
  คำว่า "scalping" จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของ Market Abuse ซึ่งผิดกฎหมาย คุณจะไม่
  เข้าทำธุรกรรมใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรถลกหนังหรือใช้ประโยชน์จากความไม่
  ถูกต้องจากราคาใดๆ
  
  ผู้ค้ารายใดที่สงสัยว่าใช้วิธีการซื้อขายดังกล่าวหรือการใช้แพลตฟอร์มที่ผิดกติกาอื่นๆ ของ
  เราจะทำให้บัญชีการซื้อขายของพวกเขาถูกยกเลิกโดยทันทีและหากมีตำแหน่งจะถือเป็น
  โมฆะ
  
  โปรดทราบว่าการถลกหนังไม่มีคำจำกัดความของเวลาที่เฉพาะเจาะจง ผู้ประกอบการค้าจะ
  พิจารณาถลกหนังเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป็นระบบของการดำรงตำแหน่งระยะสั้น
  ขนาดเล็ก โปรดทราบว่าเมื่อตรวจสอบ Scalping - เราจะดูกิจกรรมการซื้อขายโดยรวม
  หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
  
 10.  Force majeure ในขณะที่เราจะพยายามปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราในเวลาที่เหมาะสมเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับภาระหน้าที่ของเราบางส่วนหรือไม่ใช่ประสิทธิภาพด้วยเหตุผลของสาเหตุใด ๆ นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสื่อสารระบบหรือคอมพิวเตอร์ การเริ่มต้นของตลาดการระงับความล้มเหลวหรือการปิดกั้นหรือการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการตีความ) ของกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐหรือกฎระเบียบใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น

หากปราศจากอคติต่อความเป็นอยู่ทั่วไปของข้อนี้เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถือเป็นเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย:

 1. เราไม่สามารถรักษาตลาดที่เป็นระเบียบได้เนื่องจากความไม่สงบ การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล หรืออำนาจหรือการสื่อสารที่ล้มเหลว
 2. ความผันผวนที่มากเกินไปในตลาดการเงิน
 3. การระงับการปิดหรือการชำระบัญชีของตลาดอ้างอิง
  1. หากปราศจากอคติต่อความเป็นสากลของข้อนี้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเราจะได้รับ:
   1. เปลี่ยนเวลาการซื้อขาย
   2. แก้ไขความต้องการมาร์จิ้น;
   3. ปิดหรือยกเลิกสัญญา / สถานะคงค้างใด ๆ
11. Trademarks: เครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าเครื่องหมายบริการและโลโก้ที่ใช้หรือ
แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนชื่อทางการค้าและ
เครื่องหมายบริการของ FXStockbroker และบริษัทในเครือเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้า
และเครื่องหมายบริการอื่น ๆ ที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบียนชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์
นี้ที่ให้หรือควรตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยนัยการละเมิดหรือสิ่งอื่นใดใบอนุญาตหรือสิทธิในการ
ใช้เครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าเครื่องหมายบริการหรือโลโก้ใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FXStockbroker

1. Linking to this Site: การสร้างหรือดูแลรักษาลิงก์จากเว็บไซต์อื่นไปยังหน้าใด ๆ 
ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FXStockbroker การใช้งานหรือ
การแสดงเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ในกรอบหรือผ่านวิธีการที่
คล้ายกันในเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน 
ลิงก์ที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในเว็บไซต์นี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับและ
จรรยาบรรณทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. IP and Copyright Notice:ข้อความกราฟิกเสียงข้อมูลการออกแบบแอพพลิเคชั่น
เนื้อหารหัสต้นฉบับและไฟล์รหัสวัตถุและวัสดุอื่น ๆ ที่ปรากฏบนหรือที่สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และ
ไม่สามารถใช้งานได้ยกเว้น ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว (ต่อไปนี้: "ข้อมูล" หรือ 
"ข้อมูล") ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นของ FXStockbroker หรือ บริษัท ในเครือและซัพพลาย
เออร์ที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถคัดลอกหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ข้อความทาง
กฎหมายเป็นทรัพย์สินของ RD-Law - Tal Ron, Drihem และสำนักงานกฎหมายของบริษัท
ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาดสำหรับ FXStockbroker และบริษัทในเครือสงวนลิขสิทธิ์
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือวัสดุที่ปรากฏบนหรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ในทาง
ใดทางหนึ่งหรือทำซ้ำหรือแสดงต่อสาธารณะดำเนินการหรือแจกจ่ายหรือใช้ข้อมูลหรือวัสดุ
ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ การใช้ข้อมูลหรือวัสดุใดๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้ากฎหมายความเป็นส่วนตัว
และชื่อเสียงและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

12. Islamic Accounts: FXStockBroker มอบ "บัญชีซื้อขายอิสลาม" ให้กับลูกค้าตาม
ความเชื่อของชาวมุสลิม บัญชีอิสลามยังเป็นที่รู้จักกันในนามของบัญชีการแลกเปลี่ยนฟรีที่ไม่มี
การแลกเปลี่ยนหรือดอกเบี้ยสำหรับสถานะที่ยังคงค้าง

เราให้เงื่อนไขการซื้อขายที่เหมือนกันและการเข้าถึงเครื่องมือตลาดทั้งหมดเช่นเดียวกับบัญชีการ
ซื้อขายอื่น ๆ ของเรายกเว้นลูกค้าไม่สามารถแลกเปลี่ยน Crypto CFD

เนื่องจากบัญชีทั้งหมดนั้นมีการใช้ประโยชน์และมีค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากผู้ให้บริการสภาพ
คล่องชั้นที่ 1 และผู้ดูแลสภาพคล่องของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ่านค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ไปยังผู้ค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการสำหรับตำแหน่งที่เปิดนานกว่าสองวัน
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกดำเนินการเมื่อสิ้นเดือนเมื่อมีการถอนบัญชีหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

นโยบายการฝากและการถอน (นโยบาย WD)

การซื้อขายในโอกาสการลงทุนใด ๆ ที่อาจสร้างผลกำไรนั้นลูกค้าของ FXStockbroker จะต้อง
ฝากเงินเข้าบัญชีออนไลน์ของพวกเขา กำไรอาจถูกถอนออกจากบัญชีออนไลน์

การฝากและถอนเงินถูกควบคุมโดยนโยบาย WD นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้
โดยทั่วไป

เงินฝาก 

คุณลูกค้าต้องทำการฝากเงินทั้งหมดจากแหล่งที่มา (เช่นบัญชีธนาคารเดียว) หากคุณต้องการ
เริ่มการซื้อขายคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีนี้อยู่ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่และในชื่อของคุณ 
เพื่อยืนยันว่าการยืนยัน SWIFT เป็นของจริงจะต้องส่งไปที่ FXStockbroker เพื่อยืนยันที่มาของ
เงินที่จะใช้ในการซื้อขาย หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบาย WD คุณอาจถูกขัดขวางไม่ให้ฝากเงิน
ผ่านธนาคาร / การโอนเงิน

การถอนเงิน 

ตามกฎและข้อบังคับ AML ที่ยอมรับโดยทั่วไปการถอนจะต้องดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารเดียว
กันหรือบัตรเครดิต เดบิตที่คุณใช้ในการฝากเงิน

เว้นแต่ว่าเราจะเห็นด้วยเป็นอย่างอื่นการถอนออกจากบัญชีสามารถทำได้ในสกุลเงินเดียวกับ
การฝากเงินนั้น
นอกจากนี้เมื่อคุณฝากหรือถอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายโดยใช้วิธีการชำระเงินทางเลือก
คุณควรตระหนักว่าอาจมีค่าธรรมเนียมและข้อ จำกัด เพิ่มเติม

FXStockbroker อาจทำการถอนเงินไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างจากที่ฝากไว้ภายใต้
กฎเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงิน

ตอบสนองความต้องการ: 3 ครั้ง โดยไม่มีโบนัสและ 30 เท่าของโบนัสที่จัดสรร

กองทุนที่ไม่ได้ฝาก

เงินทุนที่ปรากฏในบัญชีของลูกค้าอาจรวมถึงโบนัสและสิ่งจูงใจที่ตกลงหรือสมัครใจหรือเงินก้อน
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ฝากโดยตรงจากลูกค้าหรือได้มาจากการซื้อขายในบัญชีของเงินที่ฝากจริง 
(“ เงินที่ไม่ได้ฝาก”) โปรดทราบว่าหากไม่ได้มีการตกลงกันอย่างชัดเจนกองทุนที่ไม่ได้ฝาก
จะไม่สามารถถอนได้ นอกจากนี้เนื่องจากข้อ จำกัด ทางเทคนิคอาจมีการโอนเงินทุนที่ไม่ได้
ฝากไปยังบัญชีของลูกค้าในบางโอกาส (ตัวอย่างเช่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคในการอนุญาต
ให้ปิดสถานะหรือบัญชีที่มีหนี้)
ส่งคำขอถอนเงิน

ในการดำเนินการตามคำขอถอนเงินของคุณคุณต้อง:

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ. คุณสามารถทำได้ที่ด้านบนของหน้านี้

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคุณจะอยู่ในส่วน“ บัญชีของฉัน” ทางด้านซ้ายจะปรากฏเมนู 
เพียงคลิกที่ปุ่ม“ ถอนเงิน”
เพียงป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการลบออกจากบัญชีของคุณและเริ่มกระบวนการถอนเงิน 
ยอดเงินในบัญชีของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติและเงินจะถูกส่งคืนให้คุณ

เอกสารการปฏิบัติตามทั้งหมดจะต้องได้รับและอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ 
FXStockbroker เพื่อดำเนินการถอนต่อ
ชื่อผู้รับผลประโยชน์จะต้องตรงกับชื่อในบัญชีซื้อขาย คำขอโอนเงินไปยังบุคคลที่สามจะไม่ได้รับ
การดำเนินการ

ข้อสำคัญ: 
เจ้าของบัญชีจะต้องตรวจสอบบัญชีเป็นประจำและให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นที่มีอยู่ในบัญชีก่อนที่จะส่ง
คำขอนี้เนื่องจากการถอนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสถานะเปิดที่มีอยู่หรือกลยุทธ์การซื้อขาย
ที่ใช้

ขั้นตอนเวลาดำเนินการถอนเงินทั่วไป

เวลาที่ใช้สำหรับเงินในการเข้าถึงบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณที่ใช้ในการฝากเงินอาจ
แตกต่างกัน (โดยปกติแล้วจะไม่เกินห้าวันทำการ) โปรดทราบว่าอาจใช้เวลานานสำหรับ
การถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเนื่องจากขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

โดยทั่วไปคำขอจะดำเนินการโดย FXStockbroker ภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งคำขอของคุณ FXStockbroker จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเจ้าของบัญชี

การถอนที่สอดคล้องกันจะใช้เวลา 3 ถึง 5 วันทำการในการดำเนินการ FXStockbroker ไม่สามารถตรวจสอบและไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับ บริษัท บัตรเครดิตของลูกค้าหรือกระบวนการภายในของธนาคาร ลูกค้าจะต้องติดตามด้วยบัตรเครดิตหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระ

เงินทุนจะเข้าสู่บัญชีเครดิตของคุณเมื่อผู้ค้าบัตรเครดิตของคุณหักเงินจากบัญชีของเรา กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการหรือมากกว่าในการสะท้อนยอดเงินในบัญชีบัตรเครดิตของคุณ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัตรเครดิตของคุณออนไลน์ควรปรากฏในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินถัดไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินของบัตร

โปรดทราบอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้มุ่งมั่นที่จะกรอบเวลาใด ๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
กำหนดโดยบุคคลที่สามจะถูกหักออกจากเงินฝากหรือถอนตัวตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: หากธนาคารผู้รับใช้ธนาคารตัวกลางในการส่ง / รับเงินคุณอาจต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากธนาคารตัวกลาง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักจะถูกส่งเพื่อโอนเงิน
ให้ธนาคารของคุณ FXStockbroker ไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถควบคุมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
เหล่านี้ได้ โปรดตรวจสอบกับสถาบันการเงินของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิต / เดบิต

สำหรับการฝากเงินด้วยบัตรเครดิตเมื่อคุณเลือกบัญชีในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD 
(United States Dollar) บัตรเครดิตของคุณจะถูกหักอย่างถูกต้องตามจำนวนเงินที่ฝาก
และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ นอกเหนือจากยอดรวมที่แลกเปลี่ยนแล้วอาจมีค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิตเพิ่มเติม (ในกรณีเช่นนี้คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างยอดเงินฝาก
กับยอดรวมที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณ) ลูกค้าต้องยอมรับรูปแบบเล็กน้อยเหล่านี้ที่
อาจเกิดขึ้นและจะไม่พยายามเรียกเก็บเงินกลับ
หากคุณใช้บัตรเครดิตในการฝากเงินทำการซื้อขายออนไลน์และตัดสินใจที่จะเงินสด
ในการชนะของคุณจะต้องใช้บัตรเครดิตเดียวกัน

จำนวนเงินที่ถอนได้ต่อบัตรเครดิตนั้นอนุญาตให้เท่ากับจำนวนเงินที่ฝากต่อบัตรเครดิตหรือ
น้อยกว่าเท่านั้น จำนวนเงินที่มากขึ้นจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เงินตรา

บัญชีของคุณอาจประกอบด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เราอาจยอมรับการชำระเงินเข้าบัญชีในสกุลเงินที่แตกต่างกันและการชำระเงินใด ๆ ที่เกิดจาก
หรือจากเราและยอดดุลสุทธิใด ๆ ในบัญชีจะถูกรายงานโดยเราในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง บัญชีจะ
ถูกเก็บไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (“ สกุลเงินฐาน”) และสกุลเงินอื่น ๆ จะถูกแปลง
ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มีอยู่ ณ จุดที่มีการแปลง (“ อัตราแลกเปลี่ยน”); หากลูกค้าส่งเงิน
เป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินในบัญชีของเขาเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนกับดุลยพินิจของเรา

โดยทั่วไปเราจะชำระการค้าหรือดำเนินการกำหนดและหักเงินในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องที่บัญชี
ประกอบด้วยบัญชีแยกประเภทสกุลเงินดังกล่าวบันทึกว่าหากยอดเงินในสกุลเงินดังกล่าวไม่
เพียงพอเราอาจชำระการซื้อขายในสกุลเงินใด ๆ

คุณประกาศคำแนะนำอย่างเข้มงวดตามข้อบังคับ AML (การป้องกันการฟอกเงิน) 
คุณยอมรับว่าบริษัทอาจใช้กฎระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อบังคับ AML ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การฝากเงินด้วยบัตรเครดิตควรทำจากบัตรเครดิตส่วนบุคคล 
(ไม่ใช่นิติบุคคล) ที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณ การคืนเงินและถอนเงินจะดำเนินการเฉพาะกับ
บัตรเครดิตที่มีการฝากเงินจากเดิมบริษัทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวจะมีสิทธิ์
ในการชำระจำนวนเงินที่สูงกว่าเงินฝากเดิมไปยังบัญชีธนาคารในชื่อของคุณและถืออยู่ในประเทศ
ที่คุณมีภูมิลำเนา

ไม่ยอมรับบัตรเครดิตขององค์กร 

การฝากด้วยการโอนเงินจะทำจากบัญชีธนาคารในประเทศที่คุณมีภูมิลำเนาและจากบัญชีในชื่อ
ของคุณ การคืนเงินและถอนเงินในกรณีที่มีการฝากเงินด้วยลวดจะถูกดำเนินการไปยังบัญชี
เดียวกันกับที่การฝากเงินได้รับการโอน
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

โปรดทราบว่านโยบายนี้ไม่สามารถสรุปได้และอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้เนื่องจากข้อบังคับและนโยบายรวมถึงนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ และทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งอาจมีการแก้ไขโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ FXStockbroker

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายกรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา

ในการฝากทุกครั้งเราจะขอให้ผู้ค้าของเราส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันบัญชีของคุณภายในสิบวันทำการ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคารจากสองเดือนล่าสุดพร้อมที่อยู่ของคุณแสดงอย่างชัดเจน
 3. สำเนาด้านหน้าของบัตรเครดิตที่คุณใช้ในการฝากเงิน
  
* คุณจะต้องส่งข้อมูลนี้ให้กับทุกบัตรที่คุณใช้ทำการฝากเงิน

FXStockbroker ไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่และไม่รับ
ประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ FXStockbroker จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นไปไม่ได้
ในการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเนื่องจากการลดลงของการดำเนินงานของระบบข้อมูลเนื่องจากความ
ผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมในกรณีที่บกพร่องทางเทคนิค FXStockbroker 
จะรับผิดชอบ ความเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนเงิน: เมื่อคุณเปิดบัญชีกับ FXStockbroker การชำระเงินจะถูก
เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณทันที หากคุณไม่พอใจกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย 
FXStockbroker ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินคืนสำหรับยอดเงินคงเหลือ
ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณได้รับโบนัสคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัส
 หากคุณตัดสินใจที่จะใช้สำหรับการคืนเงินการซื้อของคุณการเข้าสู่ระบบและการเป็นสมาชิก
ทั้งหมดจะถูกปิดการใช้งาน โปรดให้เวลา 48 ชั่วโมงสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าของเราใน
การเข้าถึงคำขอของคุณ ทีมสนับสนุนของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันคำขอของคุณหรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น การคืนเงินทั้งหมดจะออกในรูปแบบของการชำระเงินที่พวกเขาทำ 
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณผ่านแผนกสนับสนุนของเรา

นโยบายการเปิดเผยความเสี่ยงและการปฏิเสธความเสี่ยง

FXStockbroker มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับสภาพแวดล้อมการซื้อขายสดและการวิเคราะห์รายวันบนเว็บไซต์ FXStockbroker FXStockbroker ไม่ได้จัดการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน FXStockbroker ช่วยให้คุณซื้อขายการลงทุนที่มีการเก็งกำไรสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของการสูญเสีย การซื้อขายดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนดังนั้นคุณต้องให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนการซื้อขาย

นอกจากนี้ FXStockbroker จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลหรือเนื้อหาที่จัดทำโดย
บุคคลที่สามรวมถึงเว็บไซต์และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหรือนำเสนอในเว็บไซต์นี้

สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายโปรดไปที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือติดต่อเราได้ตลอดเวลา
 

ยอมรับนโยบายการใช้งาน

ข้อสำคัญ: คุณได้รับการแนะนำว่าการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือใช้ประโยชน์จากบริการซื้อขายออนไลน์ของ FXStockbroker ที่เสนอต่อสาธารณะอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางการเงินและทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อ FXStockbroker ผู้ค้าอย่างเช่นตัวคุณเองและ FXStockbroker จะมีสิทธิ์ในการหาวิธีการแก้ไขใด ๆ ที่มีให้ในที่นี้หรือภายใต้กฎหมายรวมถึง RELIEF ซึ่งเป็นคำสั่ง

โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ดังต่อไปนี้กิจกรรมใด ๆ ต่อไปนี้จะถูกห้ามอย่างชัดเจนและจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลง:

การเข้าถึงบริการและระบบอัตโนมัติโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงในการซื้อขาย

ประสานการซื้อขายผ่านหลายบัญชี

วิศวกรรมย้อนกลับของซอฟต์แวร์หรือบริการ

12. ขอบเขตของ AUP

12.1. AUP ใช้กับระบบและบริการทั้งหมดที่เสนอโดย FXStockbroker โดยไม่มีข้อยกเว้น

12.2. AUP ใช้กับทุกคนรวมถึงลูกค้าผู้ใช้และผู้เข้าชมทั้งหมด (“ ผู้ใช้” หรือ“ คุณ”)

12.3. กิจกรรมต้องห้ามและการใช้งานที่กำหนดไว้ใน AUP นี้ไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการกระทำที่ไตร่ตรองคุณควรติดต่อ FXStockbroker ทันที

13. การเข้าถึงแบบอัตโนมัติ

13.1. คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เข้าถึงหรือดำเนินการบนระบบเว็บไซต์หรือระบบของ FXStockbroker โดยอัตโนมัติเว้นแต่จะมีการให้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดย FXStockbroker

14. กิจกรรมต้องห้าม

14.1. FXStockbroker จะไม่ใช้และจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้หรือบุคคลที่สามจะใช้ระบบของตนในวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

14.1.1. ฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาใด ๆ

14.1.2. ในการส่งรับรู้เท่าทันอัปโหลดดาวน์โหลดหรือใช้วัสดุใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดไม่เหมาะสมอนาจารทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ความเชื่อมั่นความเป็นส่วนตัวและ / หรือสิทธิ์อื่น ๆ

14.1.3. ทำให้เกิดความรำคาญความไม่สะดวกหรือความวิตกกังวล

14.1.4. ในการส่งไวรัสหรือส่งหรือให้บริการโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือรับรู้ถึงการตอบสนองต่อสแปมโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือสื่อส่งเสริมการขายที่ส่งหรือให้บริการโดยบุคคลที่สาม

14.1.5. ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งในความเห็นที่สมเหตุสมผลของ FXStockbroker นั้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อการให้บริการ FXStockbroker ต่อ บริษัท หรือของ FXStockbroker หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ กรรมการ ทนายความ ผู้พิทักษ์ นายธนาคาร ลูกค้ รวมถึงธุรกิจชื่อเสียง

14.1.6. ในการละเมิดใบอนุญาตหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

14.1.7. ในการพยายามแทรกแซงบริการ FXStockbroker ใด ๆ กับผู้ใช้โฮสต์หรือเครือข่ายนี้รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด :

14.1.7.1  Flooding of networks;

14.1.7.2. การโจมตี DOS (ปฏิเสธการให้บริการ) ทุกประเภท

14.1.7.3. ความพยายามโดยเจตนาที่จะโอเวอร์โหลดเซอร์วิสและพยายามที่จะล้มเหลวของโฮสต์

14.1.7.4. ความพยายามใด ๆ ที่จะละเมิดจัดการหรือได้รับประโยชน์จากข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยลับๆหรือการละเมิด

14.1.7.5. การขายบริการ

14.1.7.6. การดำเนินการอัตโนมัติแบบร่วมมือหรือหลายผู้ใช้ใด ๆ (รวมถึงการซื้อขายควบคู่) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือใช้ประโยชน์จากบริการหรือระบบ

14.1.7.7. สำหรับการส่งอีเมลรหัสหรือไฟล์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่เสียหายหรือม้าโทรจันหรือเครื่องมือที่ทำลายความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงสปายแวร์และมัลแวร์ทุกประเภทอย่างชัดเจน คุณรับทราบและยอมรับว่ารายการกิจกรรมต้องห้ามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 เป็นรายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ FXStockbroker ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงใด ๆ และ / หรือถือและชดเชยเงินใด ๆ และ / หรือเรียกร้องเงินหรือสิทธิ์ใด ๆ เนื่องจากการใช้บริการที่ยอมรับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดหรือการใช้ระบบในทางที่ผิด

14.3. คุณจะไม่อนุญาตให้ใช้งานระบบหรือเข้าถึงบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ลูกค้าและจะไม่คัดลอกแจกจ่ายเผยแพร่ส่งต่อแสดงดัดแปลงจัดเตรียมงานดัดแปลงจากรายงานหรือใช้ระบบทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับการใช้งานของบุคคลอื่นใด ๆ

14.4. เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงบนระบบเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FXStockbroker และ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหลังจากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

15. ความปลอดภัยทางเครือข่ายเน็ตเวิค

15.1 คุณจะไม่กระทำการตามข้อใดดังต่อไปนี้
15.1.1 ละเมิดหรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของ FXStockbroker หรือพยายามแทรกแซงหรือแทรกแซงเครือข่ายมาตรการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ของ FXStockbroker
15.1.2. พยายามหลีกเลี่ยงการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้หรือความปลอดภัยของโฮสต์เครือข่ายหรือบัญชีซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจให้ผู้รับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ที่การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือการตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายอื่น
15.1.3. พยายามเข้าถึงบัญชีหรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของคุณผ่านทางระบบหรือบริการของ FXStockbroker
16. การละเมิด AUP
16.1. FXStockbroker มีสิทธิ์ใช้มาตรการขององค์กรโดยอัตโนมัติและใช้ดุลยพินิจเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับ AUP นี้และกฎและนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดโดยผู้ใช้ทั้งหมด
16.2. สิทธิ์ใด ๆ ของ FXStockbroker ในที่นี้รวมถึงสิทธิ์ในการลงโทษอย่างชัดเจนจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นภาระผูกพัน Quantative Asset Management Ltd. ในทางที่จะใช้สิทธิดังกล่าว (หรือบังคับให้มีการลงโทษดังกล่าว)
16.3. ความล้มเหลวในการใช้สิทธิใด ๆ ของ FXStockbroker ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวรวมถึงการกำหนดบทลงโทษเฉพาะ
16.4. FXStockbroker อาจหยุดไม่ให้บุคคลใด ๆ เข้าถึงระบบและอาจใช้มาตรการที่เพียงพอดังที่ FXStockbroker เห็นว่าจำเป็นในการป้องกันการเข้าถึงดังกล่าวหาก FXStockbroker ตระหนักถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่ให้เหตุผลว่าเชื่อว่าการเข้าสู่ระบบนั้นถูกนำไปใช้
16.5. หากคุณหรือบุคคลอื่นใดฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ของ AUP นี้ FXStockbroker อาจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบกับ Quantative Asset Management Ltd. และไม่มีความรับผิดใด ๆ กับ Quantative Asset Management Ltd. และ / หรือลูกค้าและ / หรือบุคคลอื่น ๆ :
16.5.1 ต้องมีการชี้แจงรับรองความถูกต้องเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
16.5.2. ป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าถึงระบบเพื่อเหตุผลที่ดีตามดุลยพินิจของตน
16.5.3. ซ่อมแซมแก้ไขและทำธุรกรรมย้อนกลับของลูกค้าเพื่อดำเนินการชดใช้ความเสียหายและโดย FXStockbroker’s หรือบุคคลที่สาม
16.5.4. การหักกลบและ / หรือยึดเงินและ / หรือข้อมูลตามที่จำเป็นตามดุลยพินิจของตนตามกฎหมายและ / หรือคำสั่งศาลหรือคำสั่งใด ๆ จากเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
16.5.5. ระงับหรือยุติการใช้ระบบหรือบริการของ FXStockbroker
16.5.6. ดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการใช้สิทธิโดย Quantative Asset Management Ltd. ในที่นี้จะไม่ต้องใช้ FXStockbroker เพื่อชดเชยผู้ใช้สำหรับการสูญเสียการเข้าถึงระบบและบริการของ FXStockbroker
1. การละเมิด AUP นี้โดยผู้ที่มีเพียงการเข้าถึงบริการ FXStockbroker ทางอ้อมผ่านทางคุณเท่านั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดโดยคุณรวมถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นจากความรู้หรือความยินยอมของคุณ คุณมีความรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ และทั้งหมดของลูกค้าที่ให้บริการโดยตรงหรือโดยอ้อม
2. FXStockbroker อาจร่วมมือกับผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อบังคับใช้ AUP นี้หรือนโยบายของผู้ให้บริการรายอื่น
3. FXStockbroker อาจเกี่ยวข้องและจะร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายหากสงสัยว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
เงื่อนไขเพิ่มเติม
โปรดทราบว่านโยบายนี้ไม่สามารถสรุปได้และอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประสบการณ์ข้อบังคับและนโยบายรวมถึงนโยบายที่กำหนดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน AUP นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ FXStockbroker แต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ของ FXStockbroker หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ FXStockbroker
โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ และทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย FXStockbroker ตามดุลยพินิจของตน
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายกรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

FXStockbroker ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์สิ่งที่เราอาจทำกับมันและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เรากำลังใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบกับเว็บไซต์
ของเราราบรื่นและปลอดภัย การทำธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้โปรโตคอลที่ปลอดภัยโดย
ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือกและรักษาไว้ โอกาสของคนอื่นที่ซื้อขายชื่อของคุณนั้นต่ำมาก

การรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย: 
- คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่แชร์รหัสผ่านกับใครและจำไว้ว่าบุคลากรของ 
FXStockbroker จะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ 
- หากสิ่งนี้เกิดขึ้นและมีคนอ้างว่าทำงานให้กับ FXStockbroker อย่าให้ข้อมูลใดๆ กับพวกเขา
และให้แน่ใจว่าคุณแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเราทันที 
- เลือกรหัสผ่านที่ยากต่อการดักจับและเปลี่ยนรหัสผ่านทุกสองสามเดือน 
- อย่าลืมออกจากระบบทันทีที่คุณหยุดการซื้อขายกับ FXStockbroker เมื่อใดก็ตามที่คุณ
ออกจากคอมพิวเตอร์และทุกครั้ง

ขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นซื้อขายคือการเปิดบัญชีและขั้นตอนนี้ง่ายเหมือนที่เป็นอยู่คุณต้องป้อน
ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อและนามสกุลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมถึงหลักฐานแสดงตนอาจเป็นที่ต้องการของคุณเมื่อใดก็ได้ FXStockbroker จะรักษาความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่เรารวบรวมรวมถึงอายุอาชีพหรือสถานภาพ
การสมรส คุณอาจต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางและรูปถ่ายตาม
นโยบายกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดให้จัดส่งเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้ในบางเขต
อำนาจศาลคุณอาจต้องส่งข้อมูลทางการเงินประสบการณ์การลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง
ทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบัญชีซื้อขายได้อย่างไม่ จำกัด และสามารถทำการซื้อขายได้อย่างง่ายดาย
เอกสารและข้อมูลเหล่านี้อาจจำเป็น ไม่มีภาระผูกพันในการส่งพวกเขา แต่ถ้าคุณไม่ได้คุณจะไม่
สามารถเปิดบัญชีและซื้อขายออนไลน์ได้ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนั้นโปรไฟล์ของคุณจะเป็นข้อมูล
ล่าสุดเสมอและตามที่กฎหมายกำหนด
เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อจัดการและดำเนินการบริการป้องกันการฉ้อโกงปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย
ของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เรามีให้นโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของ FXStockbroker รับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกขาย
ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนและจะไม่ถูกเปิดเผยเว้นแต่จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกิดขึ้นหรือตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราแบ่งปันข้อมูลกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่นที่ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือกับธนาคารและสำนักหักบัญชีเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณ
ต้องการสำหรับการซื้อขาย

เมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการละเมิดเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดำเนินการโดยผู้ใช้นโยบาย
ความเป็นส่วนตัวช่วยให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตามต้องการรวมถึงการอ้างอิง
เครดิตและหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง เช่นเดียวกับหน่วยงานบังคับใช้ระหว่างประเทศและ
ศาล เมื่อต้องการข้อมูลประเภทนี้ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด ยกเว้นสถานการณ์เหล่านี้
ในขณะที่คุณทำการซื้อขายกับ FXStockbroker ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัยจากการ
ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตความเสียหายการดัดแปลงหรือการเปิดเผยโดยมาตรการที่สมเหตุ
สมผลทั้งหมด

ความเป็นส่วนตัวและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณระบุและแสดงว่าคุณอายุเกิน 18 ปีหรือมีข้อ จำกัด ใด ๆ ที่ใช้บังคับ
ในเขตอำนาจศาลของคุณเพื่อเข้าร่วมในการซื้อขายตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณอาจ
กำหนด หากคุณอายุต่ำกว่าและเข้าสู่เว็บไซต์โดยไม่ได้ตั้งใจคุณควรหยุดใช้งานเว็บไซต์และ
แจ้งให้เราทราบทันทีและเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับคุณและ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กเราไม่เคยรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลจากผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า
13 ปีและไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราที่มีโครงสร้างเพื่อดึงดูดผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 
13 ปีเว็บไซต์ควรรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ มันจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPPA) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้เขตอำนาจ
ศาลที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควร เวอร์ชันที่มี
ผลผูกพันเป็นเวอร์ชันที่อัพเดตที่สุดที่โพสต์บนเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญตามดุลยพินิจของเรา

โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ และทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย FXStockbroker ตามดุลยพินิจของตน
คุณไม่สามารถใช้บริการของเราหากคุณพำนักอยู่ในประเทศต่อไปนี้: อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, 
ซีเรียหรือเยเมน รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการตัดสินใจที่
จะหยุดหรือ จำกัด การบริการของเราในประเทศอื่น ๆ ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชี FXStockbroker ของคุณได้
ตลอดเวลาหากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตาม
คำแนะนำที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสำหรับการป้องกัน
อาชญากรรมทางการเงิน
ข้อจำกัดของประเทศสหรัฐอเมริกา

ถือเป็นความผิดทางกฎหมายที่จะชักชวนให้บุคคลในสหรัฐอเมริกาซื้อและขายสินค้าทางเลือก
แม้ว่าพวกเขาจะถูกเรียกว่า 'prediction' สัญญาเว้นแต่ว่าพวกเขาจะจดทะเบียนและซื้อขาย
ในการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนโดย CFTC หรือเว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายกรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา

กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลพิเศษ - ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยสอดคล้องกับกฎหมายของ
สหราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงถึงหลักการทางกฎหมายที่เลือกใช้ การดำเนินการทางกฎหมาย
หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะถูกดำเนินคดีในศาลของสหราชอาณาจักร
เท่านั้นและคู่สัญญายินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่ส่วนตัว
ดังกล่าว
รู้จักลูกค้าของคุณ

ทราบว่านโยบายลูกค้าของคุณมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัวการฟอกเงินการฉ้อโกง
ทางการเงินและการก่อการร้าย

FXStockbroker มีนโยบายต่อต้านการฉ้อโกงเป็นศูนย์และดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อ
ป้องกันมัน กิจกรรมการฉ้อโกงใด ๆ จะได้รับการบันทึกไว้และบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกปิด
ทันที และเงินทั้งหมดในบัญชีเหล่านี้จะถูกริบคืน
การป้องกัน:

FXStockbroker มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อ่อนไหวที่ได้รับเช่น
ข้อมูลบัญชีของคุณและธุรกรรมที่คุณทำโดยใช้มาตรการความปลอดภัยและการควบคุมการฉ้อโกง
ที่หลากหลาย การรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณต้องการให้เรา
ได้รับข้อมูลบางอย่างจากคุณรวมถึงวิธีการฝากเงินที่คุณต้องการ

เมื่อคุณฝากเงินเราจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลายเซ็นต์
- สำเนาบัตรเครดิตของคุณที่ใช้ในการฝากเงิน (ด้านหน้ามีเพียง 4 หลักสุดท้ายที่มองเห็น
ได้ด้านหลังที่มี CVV ครอบคลุม)
- สำเนาบิลค่าสาธารณูปโภคล่าสุดในชื่อและที่อยู่ของคุณ
- ประวัติการซื้อที่มีการลงชื่อของธุรกรรมออนไลน์ของคุณ
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา: 
[email protected]
ฉันจะต้องให้เอกสารเหล่านี้เมื่อใด

เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณสละเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับเรา
โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินการธุรกรรมของคุณ เราต้องการใบเสร็จ
รับเงินของเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะทำธุรกรรมเงินสดใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของคุณ

บางสถานการณ์อาจกำหนดให้เราต้องขอเอกสารเหล่านี้ก่อนที่จะอนุญาตกิจกรรมอื่น ๆ ในบัญชี
ของคุณเช่นการฝากหรือการซื้อขาย
โปรดทราบว่าหากเราจะไม่ได้รับเอกสารที่จำเป็นในการถอนเงินที่รอดำเนินการของคุณจะถูก
ยกเลิกและโอนกลับไปยังบัญชีซื้อขายของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ผ่านระบบของเรา

ฉันจะส่งเอกสารเหล่านี้ถึงคุณได้อย่างไร

โปรดสแกนเอกสารของคุณหรือถ่ายภาพกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงบันทึกภาพเป็น jpegs 
จากนั้นส่งมาให้เราทางอีเมลที่ [email protected]

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสารของฉันปลอดภัยกับคุณ?

FXStockbroker ถือความปลอดภัยของเอกสารที่มีความสำคัญสูงสุดและปฏิบัติต่อเอกสาร
ทั้งหมดที่ได้รับด้วยความเคารพและการรักษาความลับสูงสุด ไฟล์ทั้งหมดที่เราได้รับนั้นได้รับการ
ปกป้องอย่างสมบูรณ์โดยใช้การเข้ารหัสระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกขั้นตอนของกระบวน
การตรวจสอบ เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณในการช่วยให้เราสร้าง 
FXStockbroker ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยน

ป้องกันการฟอกเงิน

FXStockbroker ไม่ยอมให้มีการฟอกเงินและสนับสนุนการต่อสู้กับผู้ฟอกเงิน 
FXStockbroker ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มการฟอกเงินร่วมของสหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของ Financial Action Task Force (FATF) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุน
ของผู้ก่อการร้าย

ตอนนี้ FXStockbroker มีนโยบายที่จะขัดขวางผู้คนจากการฟอกเงิน นโยบายเหล่านี้รวมถึง:
- มั่นใจว่าลูกค้ามีหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง
- เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการระบุตัวตน
- พิจารณาว่าลูกค้าไม่รู้จักหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยตรวจสอบรายชื่อของพวกเขาจาก
รายชื่อผู้ก่อการร้ายที่รู้จักหรือสงสัย
- แจ้งลูกค้าว่าอาจมีการใช้ข้อมูลที่ให้เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขา
- ติดตามธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
- ไม่รับเงินสด, ธนาณัติ, การทำธุรกรรมของบุคคลที่สาม, การโอนบ้านแลกเปลี่ยนหรือ
การโอน Western Union

การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย / อาชญากรรมถูกเคลื่อนย้ายผ่านระบบ
การเงินในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนว่าเงินนั้นมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย

การฟอกเงินมักจะมีสามขั้นตอน:
- ประการแรกเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดจะถูกวางลงในระบบการเงิน
- ประการที่สองเงินจะถูกโอนหรือย้ายไปยังบัญชีอื่น ๆ (เช่นบัญชีซื้อขายล่วงหน้า) ผ่าน
ธุรกรรมทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อบดบังต้นกำเนิดของเงิน (เช่นดำเนินการซื้อขายที่มีความ
เสี่ยงทางการเงินน้อยหรือไม่มีเลยหรือโอนยอดคงเหลือในบัญชีไปยังบัญชีอื่น)
- และในที่สุดกองทุนจะถูกนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อให้กองทุนดูเหมือนมาจากแหล่ง
ที่ถูกกฎหมาย (เช่นการปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้าและโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร)

บัญชีการซื้อขายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่สามารถใช้เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อซ่อน
เจ้าของที่แท้จริงของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีการค้าสามารถใช้ในการทำธุรกรรมทาง
การเงินที่ช่วยปิดบังต้นกำเนิดของกองทุน
FXStockbroker ชี้นำการถอนเงินกลับไปที่แหล่งเดิมของการโอนเงินเป็นมาตรการป้องกัน

การต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศกำหนดให้สถาบันบริการทางการเงินต้องตระหนักถึง
การละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีลูกค้าและใช้โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เพื่อยับยั้งตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
แนวทางเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้เพื่อปกป้อง FXStockbroker และลูกค้า

สำหรับคำถาม / ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ 
[email protected]